Procedures & wetgeving

Huurverlaging

Huurverlaging

Iedereen die een zelfstandige woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt kan de huurprijs laten beoordelen door Huurteams Nijmegen. Huurteams Nijmegen komt bij je langs en beoordeelt of jouw huur voldoet aan het woningwaarderingsstelsel. Deze waardering is gebaseerd op de afmeting en voorzieningen van uw woning. Voldoet jouw huur niet aan dit systeem dan ligt jouw huur waarschijnlijk hoger dan de maximale wettelijke huurprijs. Huurteams Nijmegen kan je helpen de huur te verlagen. Bij een te hoge huur kan de Huurcommissie worden verzocht om de huur te verlagen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat jouw kale huurprijs onder de liberalisatiegrens (2024=€879,66) valt. De Huurcommissie zal beoordelen of het voorstel terecht is. Let op: Tijdens de procedure dien je de oude (te hoge) huur te blijven betalen. Achteraf kan Huurteams Nijmegen je helpen het te veel betaalde geld terug te krijgen. Je mag dus niet uit eigen beweging een lagere huur gaan betalen. 

 

Huurverlaging bij gebreken

Huurverlaging bij gebreken

Een verhuurder houdt zich niet altijd aan de afspraken v.w.b. reparatie van gebreken. In veel gevallen heeft een huurder al meermaals bij de verhuurder aangeklopt om de problemen in de woonruimte op te lossen. Als een verhuurder nalatig blijft en de problemen niet binnen 6 weken oplost, heb je als huurder mogelijk recht op een huurverlaging. Het is dan wel belangrijk dat je jouw verhuurder schriftelijk in gebreken hebt gesteld. Kom je er nog steeds niet uit? dan kun je Huurteams Nijmegen inschakelen om je te begeleiden bij een procedure voor een huurverlaging vanwege gebreken. Nalatigheid van de verhuurder betekent niet dat je de huur zelf mag opschorten of verlagen. Een huurverlaging dient altijd via een procedure aangevraagd te worden.  


Toetsing aanvangshuurprijs

Toetsing aanvangshuurprijs

Iedereen die een nieuw huurcontract tekent heeft het recht om zijn huurprijs te laten toetsen. Deze procedure heet de toetsing aanvangshuurprijs. Bij een tijdelijk huurcontract mag je deze procedure starten binnen 6 maanden nadat uw huurcontract is afgelopen. Bij een onbepaalde tijd contract moet je de procedure binnen 6 maanden starten nadat jouw huurcontract is ingegaan.  Stel uw huurprijs is € 1100,- bij aanvang. Uit de puntentelling blijkt echter dat uw woning € 800,- waard is, dan ligt deze onder de liberalisatiegrens en mag de Huurcommissie de huurprijs verlagen. Blijkt uit de puntentelling dat hij boven de liberalisatiegrens valt? Dan blijft de huurprijs € 1100,- en mag de Huurcommissie de huurprijs niet verlagen. Je hebt recht op een huurverlaging met terugwerkende kracht vanaf het moment dat uw huurcontract is ingegaan. 
 

Jaarafrekening servicekosten

Afrekening servicekosten

Bovenop de kale huurprijs mag jouw verhuurder ook andere kosten doorberekenen, de zogenaamde servicekosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit, maar ook gebruik van wasmachines en koelkasten. Servicekosten zijn een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Hier mag jouw verhuurder dus geen winst op maken. De verhuurder dient jaarlijks via een eindafrekening kenbaar te maken wat is uitgegeven aan servicekosten en of dat bedrag overeenkomt met het voorschot dat je hebt betaald. Dit overzicht dient binnen zes maanden na afloop van het jaar verstrekt te worden. Heeft jouw verhuurder minder uitgegeven, dan hoor je het teveel betaalde bedrag terug te krijgen. Is er meer uitgegeven dan wat gedekt wordt door de voorschotten, dan moet je dit bedrag aan de verhuurder vergoeden. Wanneer jouw verhuurder dit overzicht niet verstrekt of hierop kosten opvoert die niet aan huurders doorgerekend kunnen worden, kan Huurteams je helpen de afrekening vast te laten stellen en het teveel aan voorschottenbetaalde bedrag terug te krijgen. Heb je geen servicekosten afrekening ontvangen of vermoed je dat jouw verhuurder onterecht kosten bij je in rekening brengt? Dien dan jouw zaak in en Huurteams Nijmegen vraagt de servicekosten op bij jouw verhuurder en controleert deze gratis voor je! 


Splitsen all-in huurprijs

All in huurprijs

Bij een all-in huurprijs kan de verhuurder niet aantonen welk deel van de huurprijs de kale huur is en welk deel de servicekosten is. Daardoor is het niet mogelijk om de kale huur te laten toetsen bij de Huurcommissie. Daarbij mogen servicekosten alleen gevraagd worden als een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten door de verhuurder. Hier mag dus géén wint op gemaakt worden door de verhuurder. (Zie ook servicekosten). Wettelijk is een all-in huurprijs niet toegestaan. Mogelijk betaal je iedere maand dus te veel huur. Om dit onderscheid toch te kunnen maken, kan (uiteindelijk) de Huurcommissie worden verzocht de huurprijs te splitsen. Omdat de kale huur niet bekend is bij een all-in huurprijs geldt voor het starten van een procedure géén maximale huurprijs. Let op: Zolang de verhuurder geen onderscheid tussen de kale huur en de servicekosten maakt, mag de verhuurder de huurprijs niet verhogen. Is bij jou sprake van een all-in huurprijs? Dien dan jouw zaak in, dan kan Huurteams Nijmegen zorgen voor een splitsing. Het is zeker de moeite waard om de all-inprijs aan te vechten. 
 

Gang naar de Huurcommissie

 

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de Nederlandse overheid, dat geschillen tussen huurders en verhuurders beslecht. De Huurcommissie kan uitspraak doen over de hoogte van je huurprijs, de afrekening van servicekosten en aanwezige gebreken. Wanneer problemen niet in overleg met de verhuurder kunnen worden opgelost, biedt een procedure bij de Huurcommissie oplossingen. Het starten van een procedure kost 25 Euro. Dit bedrag schiet Huurteams Nijmegen voor. Dit bedrag moet je terugbetalen als je de zaak verliest. Daarom geven we je altijd vooraf advies over een te voeren geschil. Een zaak bij de Huurcommissie kan soms tot langer dan een half jaar duren. Hou daar rekening mee. 
 

Informatie over wetgeving


Puntensysteem: In Nederland is de kale huurprijs die een verhuurder mag vragen wettelijk geregeld. Deze huurprijs wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem. Een woning verdient punten voor oppervlakte, faciliteiten en voorzieningen. Onderaan de streep kan aan iedere woning een puntentotaal worden toegerekend. Dit puntentotaal geeft de maximale kale huurprijs die gevraagd mag worden voor die woning. Het puntentotaal kan hier https://www.huurcommissie.nl/ berekend worden Dit kun je zelf doen, maar wij kunnen je hier ook bij helpen. Dan komen we langs voor een puntentelling. Hoe dit werkt lees je onder hoe wij werken. Wil je meer informatie kijk dan onder FAQ.  

Sociale en vrije huur: In Nederland kun je huren in de sociale woonsector of de vrije of geliberaliseerde woonsector. Het onderscheid tussen de twee sectoren wordt gemaakt door de liberalisatiegrens. Ligt jouw kale huurprijs onder de liberalisatiegrens, dan val je in de sociale sector. Ligt jouw kale huurprijs boven de liberalisatiegrens, dan val je in de vrije sector. In 2023 is de liberalisatiegrens vastgesteld op €808,00. In de sociale sector geldt het puntensysteem, kan de Huurcommissie ingeschakeld worden en zijn verhuurders gebonden aan een wettelijk vastgestelde maximale jaarlijkse huurverhoging. In de vrije sector gelden deze regels niet. Soms vraagt de verhuurder een huurprijs die boven de liberalisatiegrens ligt, terwijl deze op basis van het puntensysteem van de Huurcommissie eigenlijk onder de liberalisatiegrens zou moeten liggen. In dit geval kun je toch door een procedure bij de Huurcommissie jouw huurprijs proberen te verlagen. Houd er wel rekening mee dat in zulke gevallen bij een huurcontract voor onbepaalde tijd de procedure gestart moet worden gedurende de eerste 6 maanden van je huurcontract. Voor een huurcontract met een bepaalde tijd kan dit tot 6 maanden na afloop van het contract. (zie ook toetsing hierboven)