Over ons

Het Team:

Jacqueline      Jasmijn van Paasschen       anoniem.female   IMG_6216.jpg      peter                         

  Jacqueline                         Jasmijn                                  Ilham                            Jop                             Peter

Stichting Huurteams Nijmegen is opgericht op 28 januari 2009, met als doel het bijstaan van huurders met een te hoge huurprijs, all-in huurprijzen, onderhoudsproblemen of hoge servicekosten. Huurteams Nijmegen bezoekt huurwoningen om aan de hand van het woningwaarderingsstelsel te bepalen wat de maximaal toegestane huurprijs is.  Betaalt de huurder te veel, of zijn er andere problemen met de verhuurder, dan staat Huurteams Nijmegen hem of haar in veel gevallen bij in het contact met de verhuurder. Namens de huurder wordt, indien dat noodzakelijk blijkt, een procedure gestart bij de Huurcommissie. Daarnaast geeft Huurteams Nijmegen juridisch advies.  De confrontatie aangaan met de huisbaas is voor huurders vanwege hun afhankelijke positie niet altijd prettig. Tevens zijn veel huurders niet goed bekend met het huurrecht. Om deze redenen worden te hoge huurprijzen en andere misstanden vaak niet aangekaart. Dankzij haar juridische expertise opereert Huurteams Nijmegen als professionele bemiddelingsinstantie tussen huurder en verhuurder, zodat problemen soepel afgehandeld worden. Daarnaast vereisen servicekosten- en onderhoudszaken dermate veel juridische expertise dat veel huurders ze zonder de bijstand van Huurteams Nijmegen niet zouden kunnen voeren.

Voor de periode 2023-2026 is onze ambitie vastgelegd in ons beleidsplan. Dit kun je vinden onder downloads; beleidsplan.

Gemeentelijke subsidie, stelt Huurteams Nijmegen in staat om haar werk te doen. Hierdoor is het mogelijk om vier deeltijdmedewerkers in dienst te hebben, te weten een directeur/bestuurder en drie juridisch medewerkers. Zij worden ondersteund door een team vrijwilligers bestaande uit juridisch adviseurs die speciaal voor dit werk getraind worden. De organisatie wordt ondersteund door een vrijwillig bestuur (3 leden) en een raad van advies (2 leden).  Stichting Huurteams is ANBI geregistreerd. ANBI informatie en statuten vindt u onder downloads. Hoewel wij grotendeels gesubsidieerd worden, zijn giften zeer zeker welkom om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. U kunt deze doen via www.geef.nl  Kies onder doneer; Stichting huurteams Nijmegen. Deze zijn aftrekbaar van de belasting.

Onze bereikte resultaten van de afgelopen jaren vind je in de jaarverslagen onder downloads op onze website.