FAQ

Top 5 veelgestelde vragen

 

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte, sanitair, WOZ en energielabel, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Huurteams Nijmegen berekent tijdens een woningopname wat de maximale huurprijs van de woning of kamer is. Wil je dat het huurteam berekent wat jouw maximale huurprijs is? Meld je aan op de 
site en we nemen z.s.m. contact met je op voor het plannen van een afspraak. 

Voor de servicekosten geldt geen wettelijk maximum. De verhuurder mag als servicekosten (in tegenstelling tot bij de kale huur) alleen die kosten in rekening brengen die hij ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Niet alle kosten komen voor een vergoeding als servicekosten in aanmerking. Servicekosten zijn onder andere de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit), roerende zaken (bijv. magnetron, wasmachine en meubilair), huisvuil, huismeester, glas- en inboedelverzekering, internet, televisie, schoonmaken en tuinonderhoud. Omdat de verhuurder alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening mag brengen moet hij uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar afschriften verstrekken ter onderbouwing van de kostenopbouw. Dus uiterlijk op 31 juni 2024 moet de verhuurder de afschriften van de servicekosten hebben verstrekt betreffende het jaar 2023.

Nee dit kan niet zomaar. Een verhuurder dient altijd eerst de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Op het moment dat jij als huurder niet akkoord gaat met de schriftelijke opzegging dan dient de verhuurder naar de kantonrechter te gaan om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De verhuurder moet een gegronde reden hebben voor het  opzeggen van de huurovereenkomst. Gegronde redenen zijn: De verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie (betalingsachterstand), dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden andere regels. Heb je een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is dit op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit contract wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder opzeggen. Als huurder kunt u het contract altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Zegt de verhuurder verkeerd op of te laat dan wordt je huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. 

 

De verhuurder heeft het recht om 1x per jaar de huurprijs te verhogen met een bepaald wettelijk percentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld. Meer informatie over dit percentage vindt je via de website van de rijksoverheid. Soms klopt het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder niet. Huurteams Nijmegen kan namens jou bezwaar maken tegen de huurverhoging. Heb je een huurverhogingsvoorstel van de verhuurder ontvangen? Laat deze door ons checken!

 

Het eerste wat je direct dient te doen is de verhuurder schriftelijk in gebreken stellen door hem een e-mail, brief of WhatsApp bericht te sturen. Wij kunnen na aanmelding ondersteunen in het schrijven van een juiste gebrekenbrief. Hou er rekening mee dat je de verhuurder een redelijke termijn geeft voor de reparatie. Wij houden meestal 6 weken aan. 

 

Overige vragen

 

 

Indien je geen bevestigingsmail ontvangt na je aanmelding op de website, is er iets fout gegaan. Check eerst je spam box, indien niets ontvangen is waarschijnlijk het opgestuurde bestand te groot. We vragen je om de aanmelding opnieuw in te sturen en de relevante documenten daarna te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bedankt! 

Neen. Vanwege onze financiering vanuit de Gemeente Nijmegen is het voor ons helaas niet mogelijk om zaken aan te nemen die betrekking hebben op huurwoningen buiten de gemeentegrenzen. Natuurlijk proberen wij je wel advies te geven waar je terecht kan. Stuur ons gewoon een mail 

 

Ja, Huurteams Nijmegen zal individuele klachten altijd behandelen en advies geven. Indien er meerdere gelijksoortige klachten in de wijk of in het gebouw/flat zijn dan nemen we altijd wel contact op met de huurdersbelangenvereniging van de betreffende corporatie.

De huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt/verwijderd kunnen worden. De huurder kan grotere aanpassingen wel doen met toestemming van de verhuurder. Wat is een geliberaliseerde huurwoning? Een huurwoning is geliberaliseerd als de kale huurprijs op het moment dat de huurprijs is ingegaan méér bedraagt dan de liberalisatiegrens. (zie ook sociale en vrije huur. Link) Voor deze woning geldt het puntentellingssysteem niet en is er geen maximum voor de huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging (tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen). Omdat de liberalisatiegrens gelijk is aan de huurtoeslaggrens, heeft u met een geliberaliseerd contract geen recht op huurtoeslag.  

  

De Huurcommissie is een onpartijdige overheidsorganisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen. De Huurcommissie besluit over de redelijkheid van huurprijzen, 
huurverhogingen, onderhoudsgebreken en andere tekortkomingen van woningen tot de liberalisatiegrens. Voor meer informatie over de Huurcommissie: verwijzen wij door naar de website van de Huurcommissie. 

Dat is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het feit of er een opnamestaat is opgemaakt toen u in de woning kwam. Een opnamestaat is een beschrijving van de staat van de woning op het moment dat je er gaat wonen. Daar moet u wel schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. Als dat het geval is, moet u de woning in dezelfde staat achterlaten. Doe dan ook een eindinspectie met de beheerder/eigenaar en laat dit schriftelijk vastleggen. Zolang u een huurcontract hebt afgesloten na 1 augustus 2003 mag u de woning achterlaten zoals hij is. Hebt u een huurovereenkomst van vóór 1 augustus 2003, dan moet u de woning achterlaten in ‘goede staat’. Wat dat precies inhoudt, hangt af van de redelijkheid en 
de staat van de kamer op het moment dat u hem kreeg. U kunt natuurlijk altijd even bellen voor informatie.

Dat is afhankelijk van de situatie. In de volgende situaties is het mogelijk om een zaak te starten: 

Huurprijs: Indien u vragen hierover heeft dan moet u ons even mailen of bellen. Dit is situatie afhankelijk Servicekosten: Bij servicekosten is het mogelijk om een zaak te starten wanneer u bent verhuisd. Bij vertrek ontvangt u niet direct een afrekening van de servicekosten. De afrekening van de servicekosten ontvangt u gelijktijdig met alle overige huurders, na afloop van de afrekenperiode. Wanneer hieruit blijkt dat uw voorschot meer is dan de werkelijk gemaakte kosten, kunt u ook na vertrek uit de woonruimte hier nog een zaak voor starten. Let hierbij op dat u uw nieuwe adresgegevens aan de verhuurder doorgeeft. 

Onderhoud: Een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie zal leiden tot een huurverlaging in de toekomst voor de periode waarin de gebreken nog niet hersteld zijn. Dat betekent dat het niet mogelijk is om na een verhuizing alsnog een vergoeding te krijgen. Een uitzondering hierop is wanneer u korter dan zes maanden in het gehuurde heeft gewoond. Dan kan via een toetsingsprocedure de verlaging worden vastgesteld voor de gehele periode dat u er gewoond heeft. 

Samen sta je sterker! Het is zeker mogelijk om zaken gezamenlijk te behandelen, dit heeft voor Huurteams Nijmegen zelfs de voorkeur indien het om vergelijkbare vragen gaat. Huurteams Nijmegen werkt in principe gratis en hanteert bij gezamenlijke zaken in beginsel de volgende 

werkwijze: Indienen van de zaken: Op het webformulier kunt u aangeven dat u in een huis woont met meerdere bewoners die vergelijkbare vragen hebben. Nadat u uw zaak bij ons via de website heeft ingediend nemen wij contact met u op. Het is van belang, dat iedereen apart via onze website het webformulier invult. 

Huisbezoek: Tijdens het huisbezoek kunnen wij metingen verrichten voor het bepalen van de huurprijs, onderhoudsgebreken beoordelen of de servicekostenafrekening met u doorspreken. Hierbij is het van belang dat alle kamers toegankelijk zijn. Niet alle huisgenoten hoeven aanwezig te zijn, maar ook in die kamers moet een mogelijkheid zijn om naar binnen te kunnen voor een eventuele meting. In gesprek met uw verhuurder: Vervolgens stellen wij namens alle huurders die mee willen doen een brief op die naar de verhuurder 
wordt gestuurd. Hierin kaarten we de door ons geconstateerde problemen aan om te bekijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Procedure bij de Huurcommissie: Indien we niet met uw verhuurder tot een schikking kunnen komen, kunnen wij voor u een procedure starten bij de Huurcommissie. De leges van de Huurcommissie à €25,- schiet Huurteams Nijmegen voor u voor. Bij verlies van de zaak dient u €25 aan Huurteams Nijmegen terug te betalen. Let erop dat voor iedere huurder die meedoet een aparte procedure bij de Huurcommissie gestart moet worden. De leges en de uiteindelijke uitspraak van de Huurcommissie gelden alleen voor degene die de 
procedure start, niet voor een he(e)l(e) straat/huis. 


Vervolgstappen en incasso: Na de uitspraak van de Huurcommissie zullen wij u begeleiden in de verder te nemen stappen. Indien u verhuurder weigert te betalen kunnen wij u in bepaalde gevallen helpen met incasseren van bijvoorbeeld te veel betaalde huur. Deze werkzaamheden kosten ons veel tijd en geld. Om dat (gedeeltelijk) te dekken vragen wij voor het incassotraject een voorschot van huurders en een percentage van de vordering op de verhuurder. 

Wij krijgen vaak vragen over de borg. In het huurcontract staat hoeveel borg er is betaald en de termijn wanneer de borg moet worden teruggestort. In 2023 is de wet veranderd en moet de borg binnen 14 dagen worden teruggestort. Helaas zien wij vaak dat met name bij internationale huurders de borg wordt achtergehouden. Indien u hierover vragen heeft meld je dan aan via de site.