Wat zijn servicekosten?

De huurprijs die de huurder betaalt bestaat meestal uit kale huur en servicekosten. Servicekosten zijn een vergoeding voor de geleverde zaken en diensten die verband houden met de bewoning van een woonruimte. Anders dan bij de kale huur is de huurder alleen verplicht om de servicekosten te vergoeden die de verhuurder daadwerkelijk heeft gemaakt.

De huurder betaalt daarvoor een voorschot en uiterlijk zes maanden na het einde van het jaar waarop de servicekosten betrekking hebben, hoort de huurder een verantwoording van de servicekosten te ontvangen. Immers, het is aan de verhuurder om aan te tonen of de kosten van bepaalde onderdelen ook daadwerkelijk zijn gemaakt. De huurder heeft recht op retournering van het voorschot voor zover dat hoger is dan de daadwerkelijk gemaakte servicekosten. Indien de verhuurder inzichtelijk maakt dat het voorschot lager was dan de daadwerkelijk gemaakte kosten, is de huurder verplicht om bij te betalen.

De servicekosten staan in het contract omschreven. Meestal staat erbij dat de verhuurder nog servicekostenposten mag toevoegen en schrappen. Welke kostenposten als servicekosten op de huurder kunnen worden verhaald staat in het beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten van de huurcommissie. Dit is te raadplegen via: https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommissie/publicaties/

Onder servicekosten vallen onder andere de kosten voor nutsvoorzieningen, internet, tv, schoonmaak, beheerder (in beperkte mate), tuinonderhoud en ander klein onderhoud dat op basis van de wet anders voor rekening van de huurder zou komen. Daarnaast kunnen kosten voor brandpreventie voor de helft via de servicekosten worden doorberekend. De andere helft dient de verhuurder zelf te dragen. De belastingen kunnen niet via het huurrecht verdeeld worden. De onroerendzaakbelasting dient volgens het belastingrecht bijvoorbeeld door de eigenaar van het pand te worden betaald. Deze belasting kan dan ook niet via de servicekosten aan de huurder worden doorberekend net zoals een bekeuring van de verhuurder voor te hard rijden niet aan de huurder kan worden doorberekend.

Verhuurders pogen regelmatig winst te maken op de servicekosten door een hoger bedrag aan voorschot te vragen en de servicekosten vervolgens niet of onjuist te verantwoorden zodat er geen teruggave plaatsvindt. Indien u denkt dat daarvan ook in uw geval sprake is, kunt u van de verhuurder eisen dat hij de afschriften van de servicekosten overlegt zodat u die kunt narekenen.

Weet je niet zeker of je te veel servicekosten betaalt? Neem dan contact op met Stichting Huurteams Nijmegen. Wij zoeken het dan gratis voor je uit