Wanneer is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gehuurde?

Stelt u eens voor dat u een prachtige voortuin heeft die omringd is met coniferen en in uw achtertuin heeft u twee kastanjebomen staan. De verhuurder komt bij u met de klacht dat u uw tuin in een verzorgende staat moet brengen en de bomen in de voor- en achtertuin terug moet tot een acceptabel niveau. Wie is verantwoordelijk voor deze werkzaamheden?

De Action-norm
De huurder is verplicht om op zijn kosten kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken, ingevolge art. 7:217 BW. Het moet gaan om herstellingen die door de gemiddelde handige huurder, zonder al te veel kosten en/of specialistische kennis kunnen worden verricht. Maar wanneer is hier dan sprake van? Hiervoor heeft Huurteams Nijmegen de Action-norm geïntroduceerd.

De Action-norm gaat uit van dat als je als huurder de spullen, waarvoor de herstellingen moeten worden verrichten, kunt halen bij Action, dan vallen die herstellingen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

Dit is natuurlijk een leuke indicatie die ons kantoor heeft bedacht maar laten we ook kijken welke handvatten de wet ons biedt. Daarvoor gaan we naar het Besluit kleine herstellingen. Hierin is een lijst opgenomen van de werkzaamheden die in ieder geval vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Bijvoorbeeld; het witten van binnenmuren en plafonds en het schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten en kozijnen.

Wie is verantwoordelijk voor deze werkzaamheden?
Het bijhouden van een verzorgende tuin valt gezien art. 7:217 BW en het Besluit kleine herstellingen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor verdere informatie over deze zaak verwijs ik graag naar de uitspraak.

Ben jij benieuwd wanneer de werkzaamheden die jij moet verrichten vallen onder jouw verantwoordelijkheid? Neem dan contact op met Huurteams Nijmegen.