Ik ben verhuisd, kan ik nog een zaak starten?

Dat is afhankelijk van de situatie. In de volgende situaties is het mogelijk om een zaak te starten:

  1. Huurprijs: Indien u niet langer dan zes maanden in het gehuurde heeft gewoond is het mogelijk om een zaak voor een te hoge huurprijs te starten, mits de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. Hiervoor is het van belang dat er nog toegang kan worden verschaft tot het gehuurde, door bijvoorbeeld de nieuwe huurder hierover te contacteren. Dit geldt eveneens voor de rapporteur van de Huurcommissie (mocht het tot een procedure komen), die de woning moet opmeten als onafhankelijke partij in het geding. Indien de meting(en) uitgevoerd kunnen worden is het mogelijk om een zaak te starten.
  2. Servicekosten: Bij servicekosten is het mogelijk om een zaak te starten wanneer u bent verhuisd. Bij vertrek ontvangt u niet direct een afrekening van de servicekosten. De afrekening van de servicekosten ontvangt u gelijktijdig met alle overige huurders, na afloop van de afrekenperiode. Wanneer hieruit blijkt dat uw voorschot meer is dan de werkelijk gemaakte kosten, kunt u ook na vertrek uit de woonruimte hier nog een zaak voor starten. Let hierbij op dat u uw nieuwe adresgegevens aan de verhuurder doorgeeft.
  3. Onderhoud: Een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie zal leiden tot een huurverlaging in de toekomst voor de periode waarin de gebreken nog niet hersteld zijn. Dat betekent dat het niet mogelijk is om na een verhuizing alsnog een vergoeding te krijgen. Een uitzondering hierop is wanneer u korter dan zes maanden in het gehuurde heeft gewoond. Dan kan via een toetsingsprocedure de verlaging worden vastgesteld voor de gehele periode dat u er gewoond heeft.

Huurteams inschakelen