Veelgestelde vragen

Hoe moet ik mijn woning achterlaten na huuropzegging?

Dat is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het feit of er een opnamestaat is opgemaakt toen u in de woning kwam. Een opnamestaat is een beschrijving van de staat van de woning op het moment dat je er gaat wonen. Daar moet u wel schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. Als dat het geval is, moet u de woning in dezelfde staat achterlaten. In veel gevallen is er echter geen opnamestaat, en dan zijn de regels anders. Zolang u een huurcontract hebt afgesloten na 1 augustus 2003 mag u de woning achterlaten zoals hij is. Hebt u een huurovereenkomst van vóór 1 augustus 2003, dan moet u de woning achterlaten in ‘goede staat’. Wat dat precies inhoudt, hangt af van de redelijkheid en de staat van de kamer op het moment dat u hem kreeg.

Kan de verhuurder zomaar mijn huur opzeggen?

De verhuurder zal een goede reden moeten hebben voor opzegging. De gronden voor huuropzegging zijn wettelijk beperkt. Zo kan de verhuurder opzeggen als de huurder zich niet als niet als een goed huurder gedraagt. Denk daarbij aan het stelselmatig veroorzaken van overlast of het regelmatig te laat betalen van de huur. Daarnaast kan de verhuurder opzeggen als hij de woning dringend zelf nodig heeft, als de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst of als de woning tijdelijk is verhuurd. Ook het realiseren van een bestemmingsplan van de gemeente kan een grond zijn voor huuropzegging. Als je een onzelfstandige kamer huurt bij een hospita, kan de huur ook makkelijker in geval van conflict worden opgezegd. Buiten deze gronden mag een verhuurder niet opzeggen. Als de verhuurder dus op een andere grond opzegt, is die opzegging ongeldig.

Denkt u dat uw verhuurder op ongeldige grond de huur opzegd? Neem contact met ons op, en wij staan graag bij.