Vacature: Bestuurder Stichting Huurteams Nijmegen per 1 februari

Stichting Huurteams Nijmegen heeft per 1 februari 2017 een vacature voor een bestuurder. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitzetten van de beleidslijnen en de uitvoering daarvan door de medewerkers en de juridisch adviseurs. Het bestuur treedt namens de stichting op als werkgever van twee medewerkers in totaal goed voor ongeveer 1 fte en is verantwoordelijk voor de aansturing van deze medewerkers.

Naast uw werkzaamheden heeft u de mogelijkheid om cliënten te vertegenwoordigen in procedures en onderhandelingen bij Huurcommissiezaken. Tevens bestaat op termijn de mogelijkheid om proceservaring op te doen bij de kantonrechter. Als bestuurder van Huurteams Nijmegen kan u dus bestuurlijke ervaring opdoen in een professionele organisatie en tevens juridische ervaring op doen.

Uw werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit:

 • Zorg dragen voor het beleid en uitvoering ervan van Stichting Huurteams Nijmegen;
 • Aansturen van twee medewerkers, een kleine pool vrijwilligers en een stagiair(e) (waaronder het voeren van functioneringsgesprekken);
 • Relevante ontwikkelingen binnen het huurrecht signaleren en implementeren in beleid;
 • Eén keer per maand bijwonen bestuursvergadering (tweede dinsdag van de maand);
 • Eén keer per maand bijwonen vrijwilligersvergadering (derde dinsdag van de maand);
 • Wekelijks een updatevergadering met de medewerkers;
 • De jaarlijkse verslaglegging (aan de Gemeente Nijmegen).

Wij verwachten van u:

 • een gemiddelde tijdsinvestering van 8 uur per week, welke uren met uitzondering van de verplichte activiteiten (zoals de bestuurs-, vrijwilligers-, en updatevergadering), vrij zijn in te delen;
 • communicatieve vaardigheden;
 • een flexibele houding verwacht, wat in ieder geval inhoudt dat u indien nodig snel kan reageren en samen met de medewerkers een oplossing kunt bieden voor onverwachte complicaties;
 • een professionele werkhouding en dat u zowel de medewerkers, stagiair en de juridisch adviseurs op een juiste en adequate manier kunt aansturen en begeleiden;
 • regelmatig aanwezig bent op kantoor zodat u gevoel blijft houden met de werkvloer en medewerkers met eventuele vragen terecht kunnen.

Functie-eisen:

 • U functioneert op hbo- of academisch niveau en u heeft bij voorkeur een juridische achtergrond of opleiding;
 • U bent maatschappelijk betrokken en gemotiveerd om huurders te ondersteunen;
 • U bent in staat om met beperkte middelen creatieve oplossingen voor problemen te vinden;
 • U heeft een professionele werkhouding;
 • Ervaring met het aansturen van personeel en/of vrijwilligers is een pré;
 • Tijd om aanwezig te zijn op kantoor (contact onderhouden met de werkvloer).

Over Huurteams Nijmegen

Stichting Huurteams Nijmegen wordt gefinancierd door middel van een gemeentelijke subsidie. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de directeur. Voorts worden de werkzaamheden door de juridisch adviseurs – op vrijwillige basis – gedaan. Het stichtingsbestuur is eveneens vrijwillig, maar u kan bestuursbeurzen van de Radboud Universiteit ontvangen wanneer u aan de vereisten van het SNUF voldoet.

Stichting Huurteams Nijmegen helpt voornamelijk huurders in de gereguleerde sector bij zaken als het verlagen van een huurprijs hoger dan het wettelijk maximum, onderhoudsgebreken of het ontbreken van een servicekostenafrekening. Wanneer huurder en verhuurder er onderling niet uitkomen, ondersteunen wij de huurder bij het voeren van een procedure bij de Huurcommissie. Sinds enkele jaren voert Huurteams Nijmegen ook voor haar cliënten zaken bij de kantonrechter, bijvoorbeeld om de onverschuldigd betaalde huurpenningen te innen of de borg terug te vorderen.

Vragen?

Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar bestuur@huurteamsnijmegen.nl

 Solliciteren

Stuur uw curriculum vitae met begeleidende brief uiterlijk 15 januari 2016 naar bestuur@huurteamsnijmegen.nl ter attentie van mevrouw D.A. Mulder onder vermelding van ‘sollicitatie bestuurslid’. De gesprekken zullen in beginsel plaatsvinden in week 4 van 2017.