Tijdelijk contract nieuwe stijl: is mijn tijdelijke huurcontract echt tijdelijk?

Is een tijdelijk huurcontract ook echt tijdelijk? Stopt het automatisch? Hoe is het wettelijk geregeld? Moet de huurder na de looptijd de woning uit? Allemaal vragen waarmee huurders en verhuurders kampen als ze een tijdelijk contract sluiten. Dat de wettelijke regeling per 1 juli 2016 is aangepast, maakt de situatie niet bepaald duidelijker. Daarom leggen we hier kort en simpel uit hoe tijdelijke huurcontracten nu zijn geregeld.

Er zijn een aantal regels voor de nieuwe tijdelijke contracten. De nieuwe regeling voor tijdelijke contracten geldt namelijk alleen voor huurcontracten die zijn gesloten per 1 juli 2016. Huurovereenkomsten van daarvoor vallen onder een ander regime. Belangrijk is ook dat het tijdelijke contract maximaal twee jaar mag duren voor zelfstandige woonruimtes en vijf jaar voor onzelfstandige woonruimtes. Als aan die voorwaarden voldaan zijn, heb je een tijdelijk contract nieuwe stijl. Dan is het belangrijk de volgende alinea goed te lezen.

De belangrijkste regel in dit nieuwe systeem is de aanzegplicht voor de verhuurder. Volgens het nieuwe art. 7:271 lid 1 BW moet het niet verlengen van een tijdelijk huurcontract alsnog worden aangezegd. Dat moet binnen een termijn van tussen de 1 en 3 maanden voor de einddatum van de huur. Er mag door de verhuurder niet meer worden opgezegd als de nog overgebleven huurperiode minder dan een maand is.

Wat gebeurt er als de verhuurder te vroeg of te laat is met opzeggen? Heel simpel: een niet geldig opgezegde huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt automatisch na het verstrijken van de afgesproken periode geldig voor onbepaalde tijd. Je tijdelijke huurovereenkomst loopt dan dus NIET automatisch af.

De huurder kan overigens altijd opzeggen bij een tijdelijk huurcontract.

Is je tijdelijke huurcontract dus echt tijdelijk? Ja, maar er zitten wel voorwaarden aan verbonden.

Weet je niet zeker of je een tijdelijk huurcontract hebt of krijg je te maken met een opzegging aan het einde van de huurperiode? Neem dan contact op met Stichting Huurteams Nijmegen.