Raad van Toezicht

Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting statutair opgedragen aan de raad van toezicht.

Voorzitter
Mr. drs. P. Eymaal

Lid
mw. D.A. Mulder BScĀ 

Lid
dhr. J.C. Bakker BScĀ