Bestuur

Het bestuur is statutair verantwoordelijk voor het uitzetten van het beleid van Stichting Huurteams Nijmegen en de verslaglegging daarvan.

Voorzitter
mw. C.M.A. (Carmen) Quint BA 
e-mail: carmen@huurteamsnijmegen.nl

Secretaris
mw. B. (Büsra) Yücesan LLB
e-mail: busra@huurteamsnijmegen.nl

Penningmeester
dhr. B.F.L. (Berend) Titulaer MA
e-mail: berend@huurteamsnijmegen.nl