Organisatie

Stichting Huurteams Nijmegen werd opgericht op 28 januari 2009 met als doel het bijstaan van Nijmeegse huurders in conflicten met hun verhuurder. Deze conflicten gaan bijvoorbeeld over servicekosten, de hoogte van de huurprijs en het onderhoud van het gehuurde. Huurteams Nijmegen gaat op huisbezoek bij huurders en toetst de huurprijs aan het wettelijke woningwaarderingsstelsel. Is de huur te hoog, dan staat Huurteams Nijmegen de cliënt bij in de onderhandelingen met de verhuurder. Indien nodig voert Huurteams Nijmegen namens de cliënt procedures bij de Huurcommissie.

Het is voor een huurder nooit prettig om de confrontatie aan te gaan met diens verhuurder. Veel huurders zijn ook onvoldoende bekend met het huurrecht. Vooral servicekosten- en onderhoudszaken vereisen veel juridische expertise die de gemiddelde huurder gewoonweg niet heeft. Veel misstanden worden hierdoor niet aangepakt. Huurteams Nijmegen kan door haar juridische kennis opereren als professionele bemiddelaar tussen huurder en verhuurder.

Dankzij de gemeentelijke subsidie kan Huurteams Nijmegen haar werkzaamheden uitvoeren. Deze inkomstenbron stelt Huurteams in staat twee parttime medewerkers in dienst te hebben, een kantoor te huren en inventaris en voorraden in bezit te hebben. Naast de medewerkers bestaat de organisatie uit een vrijwillig bestuur van drie personen en circa tien vrijwilligers. De vrijwilligers zijn getraind voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.