Disclaimer

De informatie op huurteamnijmegen.nl wordt met grote zorg samengesteld. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Huurteams Nijmegen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

huurteamnijmegen.nl geeft op onderdelen toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Stichting Huurteams NIjmegen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Huurteams Nijmegen.

Over de disclaimer
Stichting Huurteams Nijmegen behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact met ons op. Stichting Huurteams Nijmegen staat altijd open voor vragen of opmerkingen over onjuistheden of verbeteringen.

Laatste update: juli 2020