ANBI informatie

Stichting Huurteams Nijmegen is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat u uw gift aan Stichting Huurteams Nijmegen kunt aftrekken van de belasting.

ANBI-instellingen hebben de plicht om de volgende gegevens online te publiceren:

Statutaire naam

Stichting Huurteams Nijmegen
Statuten Statuten Stichting Huurteams Nijmegen (PDF)

KvK-nummer

09192263

RSIN

820362979

Postadres

Groenestraat 294
6531JC
Nijmegen

Bezoekadres

Groenestraat 294
6531JC
Nijmegen

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

"De stichting heeft ten doel het ondersteunen van en behartigen van de belangen van huurders van panden in Nijmegen en omgeving, waarbij de stichting zich in elk geval, maar niet uitsluitend, richt op studerende huurders, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleid zijn terug te vinden in het plan van aanpak 2023-2026. Zie hiernaast.  Behaalde doelen zijn terug te vinden in de jaarverslagen

Bestuurders

Voorzitter: A. (Arthur) Kampschuur
Penningmeester: M.B. (Maarten) Heinemann

Algemeen lid: P.J. (Peter) Koning

Raad van Toezicht

Voorzitter: Mr. drs. P. Eymaal (benoemd per 1 oktober 2017)
Secretaris: mw. D.A. Mulder MSc (benoemd per 1 oktober 2017)

Beloningsbeleid

 De functies van bestuursleden en toezichthouders bij Stichting Huurteams Nijmegen zijn overeenkomstig met de statuten onbezoldigd. Huurteams Nijmegen heeft drie parttime medewerkers in dienst, in totaal goed voor ongeveer 1.6 fte. De financiële verantwoording hiervan vindt u in het jaarverslag.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u in de jaarverslagen (zie hiernaast).

Indien u de oudere jaarverslagen wilt inzien dan gaarne een e-mail met het verzoek o.v.v. jaar