Mag een boetebeding worden opgenomen in een overeenkomst voor woonruimte?

Door Juridisch adviseur Bas van der Wal

Bij de beoordeling van een boetebeding moet vooral gekeken worden naar de inhoud van het beding. De volgende vragen spelen hierbij een rol:

  • Is een maximumbedrag genoemd? Een maximumbedrag houdt in dat een bedrag wordt genoemd tot welke hoogte de boete kan oplopen.
  • Staat de boete enigszins in verhouding tot de geleden schade?
  • Is het beding geschreven voor een specifiek geval of voor veel mogelijke gevallen?
  • Is over de inhoud van het beding onderhandeld door de huurder en de verhuurder?

De rechter oordeelt vaak dat een boete die niet gemaximeerd is als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt. Wanneer de rechter een beding als onredelijk bezwarend aanmerkt, dan moet de rechter dit beding vernietigen. Vernietigen betekent dat het boetebeding niet op de overeenkomst van toepassing is.

De rechter kan ook oordelen dat een boetebeding niet onredelijk bezwarend is, bijvoorbeeld omdat er wel een maximumbedrag is opgenomen. In dit geval heeft de rechter nog de mogelijkheid om het bedrag te verlagen als bijvoorbeeld het bedrag veel hoger is dan de schade die een verhuurder heeft geleden. Deze boetebedingen zijn dus wel toegestaan, alleen het bedrag was naar het oordeel van de rechter te hoog.

Ten slotte is het nog belangrijk om te beseffen dat de rechter op eigen initiatief oordeelt over de onredelijkheid van het beding, maar de huurder de rechter een verzoek moet doen om het bedrag te verlagen. Dat betekent dat je als huurder aanwezig dient te zijn in de rechtszaal, de rechter zal anders de boete gewoon voor het volledige bedrag toewijzen.

Om kort te gaan is het antwoord op de vraag dat een boetebeding in een overeenkomst voor woonruimte wel geldig is. Daarbij moet ik opmerken dat de rechter vaak boetebedingen als onredelijk bezwarend bestempeld, huurders doen er dus goed aan om deze bedingen te laten controleren door een juridisch instantie zoals Huurteams Nijmegen.