Jaarlijkse huurverhoging

Voor veel huurders is het een bekend beeld. Elk jaar krijgen zij een brief op de deurmat met een huurverhoging, maar is dit zomaar toegestaan?

Een verhuurder mag één keer per twaalf maanden of twee keer per vierentwintig maanden de huur verhogen. Dit doet de verhuurder middels een schriftelijk huurverhogingsvoorstel. Het huurverhogingsvoorstel moet minimaal twee maanden voor het ingaan van de nieuwe huur aan de huurder worden voorgelegd. Ter illustratie: wanneer de verhuurder per 1 maart de huur wil verhogen dan moet hij ervoor zorgen dat het voorstel de huurder op uiterlijk 1 januari bereikt.

Een voorstel tot huurverhoging moet de huurder dus twee maanden voor het ingaan van de nieuwe huur hebben bereikt, maar wat moet er precies in dit huurverhogingsvoorstel vermeld staan? Ten eerste moet het voorstel de oude en nieuwe kale huurprijs bevatten. De kale huurprijs is de prijs die u alleen betaalt voor uw kamer/appartement, dus zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten of heffingen. Ten tweede moet het percentage of het bedrag waarmee de huur wordt verhoogd vermeld staan in het huurverhogingsvoorstel. Daarnaast moet in het voorstel staan per wanneer de verhoging ingaat. Ten slotte moet uit de brief blijken op welke manier u bezwaar kunt aanmaken tegen de huurverhoging. Indien u het niet eens bent met de huurverhoging is het verstandig dit eerst met uw verhuurder te bespreken. Wanneer u er samen niet uitkomt dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Huurteams Nijmegen kan u hierbij ondersteunen.

Nu wellicht de meest interessante vraag: met welk bedrag of percentage mag de huur jaarlijks verhoogd worden? Dat ligt eraan. Ten eerste moet er een onderscheid gemaakt worden tussen:
1. de vrijesector en;
2. sociale huursector.

Het onderscheid tussen deze twee is gebaseerd op de huur die u betaalt. Indien uw huur meer dan €710,68 bedraagt, valt u onder de vrijesector. Wanneer uw huur minder dan €710,68 bedraagt, zit u in de sociale huursector. De sociale huursector biedt meer bescherming voor de huurder en heeft daardoor meer regels omtrent de maximale huurverhoging per jaar. De vrijesector kent deze bescherming niet en daardoor geldt er in deze sector geen maximum huurverhoging. Door de uitgebreide bescherming die de sociale huursector kent, geldt er in de sociale sector wel een maximum huurverhoging. Om de maximale wettelijke huurverhoging te bepalen in de sociale sector is het vereist een onderscheid te maken tussen een zelfstandige en een onzelfstandige woonruimte.

Voor onzelfstandige woonruimten binnen de sociale sector geldt voor 2017 & 2018 dat de huur met maximaal 1,8% verhoogt mag worden. Voor zelfstandige woonruimten geldt dat de huur in 2017 & 2018 maximaal met 2,8-4,3% verhoogt mag worden. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Indien uw inkomen over 2015 minder dan €40.349,00 bedraagt dan mag uw huur met maximaal 2,8% omhoog. Bedraagt uw inkomen in 2015 meer dan €40.349,00 dan mag de huur maximaal met 4,3% worden verhoogd. Indien de verhuurder de huur met meer dan 2,8% verhoogt dan is hij verplicht een huishoudverklaring van de belastingdienst bij zijn voorstel te voegen. Uit deze verklaring moet blijken dat uw inkomen over 2015 hoger was dan € 40.349,00.

Weet u niet zeker of u de correcte huurverhoging hebt gekregen? Neem dan contact op met Stichting Huurteams Nijmegen. Wij zoeken het gratis voor u uit.