HUISBAAS (ON)BEPERKT TOEGANG TOT HET GEHUURDE?

Regelmatig komt het voor dat een verhuurder onaangekondigd de woonruimte van huurder binnenkomt. Mag mijn huisbaas zomaar binnenkomen? Is dit onbeperkt toegestaan? Moet hier een afspraak voor gemaakt worden? Wat als de huurder geen toestemming verleent? In deze blog lees je meer hierover.

Men spreekt vaak (te) snel of onterecht van huisvredebreuk. Dit is niet altijd direct van toepassing. Huisvredebreuk staat in het Wetboek van Strafrecht opgenomen en is een misdrijf waarop een straf staat. Dit strafbaar feit is heel vergaand en ingrijpend van aard. Van dit feit is ook niet snel sprake, want het moet gaan om het ‘wederrechtelijk binnendringen van een woning’. Daarbij moet het te gaan om een situatie waarbij iemand wordt verzocht te vertrekken, maar diegene dit op een duidelijke wijze nalaat. Wanneer dit aan de orde is, is het verstandig dat de huurder aangifte doet bij de politie.

Uiteraard staat het recht op privacy van een huurder voorop. Het recht van privacy is een grondrecht dat iedereen heeft. Dit is vastgelegd in art. 10 van de Grondwet; zo luidt lid 1 van dit artikel als volgt:

“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

Dit betekent dat ook in een geval van een huursituatie de privacy van een huurder moet worden gerespecteerd. Een huurder heeft recht op ongestoord woongenot en mag daarin niet worden belemmerd. Onaangekondigd binnenvallen van een privéwoonruimte is om die reden dan ook in beginsel NIET toegestaan.

De rechtspraak maakt een onderscheid tussen zelfstandige/onzelfstandige woonruimte. Bij een onzelfstandige woonruimte bestaat naast de privéruimte nog een gezamenlijke ruimte waar de gezamenlijke huurders gebruik van maken. Het onderscheid wordt overigens gemaakt omdat de gezamenlijke ruimten vaak als open ruimte dienen en dus losstaan van de privéruimten van huurders. In een gezamenlijke ruimte (een ruimte die met meerdere huurders wordt gedeeld) mag de verhuurder werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn en niet kunnen wachten tot de volgende dag. Een voorbeeld hiervan is: het raam is door een onbekende ingegooid en moet, met het oog op de veiligheid van huurder, direct worden vervangen.

Ook kan het voorkomen dat de verhuurder in de gezamenlijke ruimte bijvoorbeeld zijn voorraadkast heeft gestald en deze nodig heeft voor een kleine reparatie om of aan het huis. Naast een spoedklus, bestaat ook zoiets als overmacht. Dit is een stapje verder. U kunt bijvoorbeeld denken aan brand- of elektriciteitsgevaar. De verhuurder kan bij deze constatering – ook wanneer de huurder niet thuis is – op eigen houtje ingrijpen om de onveilige situatie op te lossen. Hiervoor is geen toestemming vereist, want toestemming kan gelet op de ernst van het feit, niet worden afgewacht. 

Desalniettemin is het betreden van een privéruimte onzelfstandig en zelfstandig in beginsel niet zonder toestemming van de huurder toegestaan. 

Herken jij het bovenstaande en wordt jij hier als huurder vaak mee geconfronteerd of ben jij als verhuurder nieuwsgierig naar jouw rechten met betrekking tot dit punt? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

 

Blog  –  Didar Rashid, Juridisch medewerker