Toetsing aanvangshuurprijs

Iedereen die een zelfstandige woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt kan de aanvangshuurprijs laten beoordelen door Huurteams Nijmegen.  Bij de beoordeling wordt onderzocht of uw huur voldoet aan de huurliberalisatiegrens. Voldoet uw huur niet aan deze grens, dan kan de huur worden getoets bij de Huurcommissie. Bij het toetsen zal de Huurcommissie de wettelijk te betalen huurprijs vaststellen. Ook kunnen eventuele onderhoudsgebreken hierin meegenomen worden. (zie ook onze dienst onderhoudsgebreken). Let op: De aanvanghuurprijs kan alleen getoets worden in de eerste zes maanden. Wanneer de termijnen het toelaten zullen we voor het indienen van een procedure bij de Huurcommissie pogen tot een overeenkomst met de verhuurder te komen.

Ik woon langer dan zes maanden in mijn woning. Kan ik alsnog een zaak indienen?

Als uw contract al meer dan zes maanden geleden is ingegaan, is het helaas niet meer mogelijk om uw aanvangshuurprijs te toetsen. Het is nog wel mogelijk om uw toekomstige huurprijs te verlagen. Kijk daarvoor bij onze dienst Huurverlaging.

Mijn huur ligt boven de liberalisatiegrens. Kan ik alsnog een zaak indienen?

Dit geldt ook voor woningen of kamers boven de liberalisatiegrens (in 2019 € 720,42). Indien de betaalde huur te hoog blijkt, doordat de maximaal redelijke huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. Dan kan een huurder de teveel betaalde huur met terugwerkende kracht vanaf ingangsdatum van het huurcontract terugvorderen. Huurteams Nijmegen helpt u graag bij het indienen van uw zaak. Wanneer de termijnen het toelaten zullen we voor het indienen van een procedure pogen tot een overeenkomst met de verhuurder te komen.

Wilt u weten of uw huurprijs correct is en woont u korter dan zes maanden in uw woonruimte? Dien dan uw zaak in en Huurteams Nijmegen stelt uw maximale huurprijs gratis voor u vast en helpt u om een te hoge huur te verlagen!

Begrippen op deze pagina:

  • Aanvangshuurprijs: Betreft de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst.
  • (Huur)Liberalisatiegrens: Bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd door de rijksoverheid. Zie hier een overzicht.