Splitsen all-inprijs

Bij een all-inprijs kan de verhuurder niet aantonen welk deel van de huurprijs de kale huur is en welk deel de servicekosten is. Daardoor is het niet mogelijk om de kale huur te laten toetsen bij de Huurcommissie. (zie ook Toetsing Huurprijs). Daarbij mogen servicekosten alleen gevraagd worden als een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten door de verhuurder. Hier mag dus géén wint op gemaakt worden door de verhuurder. (Zie ook Servicekosten controleren.).

Mogelijk betaal je iedere maand dus te veel huur. Om dit onderscheid toch te kunnen maken, kan (uiteindelijk) de Huurcommissie worden verzocht de huurprijs te splitsen. Omdat de kale huur niet bekend is bij een all-inprijs geldt voor het starten van een all-inprocedure géén maximale huurprijs. Let op: Zolang de verhuurder geen onderscheid tussen de kale huur en de servicekosten maakt, mag de verhuurder de huurprijs niet verhogen. (zie ook bezwaar huurverhoging)

Is bij u sprake van een all-inprijs? Dien dan uw zaak in. Dan kan Huurteams Nijmegen zorgen voor een splitsing. In een aantal gevallen kan uw huurprijs bijna worden gehalveerd! Het is dus zeker de moeite waard om de all-inprijs aan te vechten.

Begrippen op deze pagina

  • Kale huurprijs: Isde huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. (Exclusief servicekosten!)
  • (Huur)Liberalisatiegrens: Bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd door de rijksoverheid. Zie hier een overzicht.
  • Servicekosten: Betreffen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten door de verhuurder. Hier mag dus géén wint op gemaakt worden door de verhuurder. Zie ook Servicekosten controleren.