Servicekosten controleren

Bovenop de kale huurprijs mag uw verhuurder ook andere kosten doorberekenen, de zogenaamde servicekosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit, maar ook gebruik van wasmachines en koelkasten. Servicekosten zijn een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Hier mag uw verhuurder dus geen winst op maken.

Uw verhuurder dient jaarlijks via een eindafrekening kenbaar te maken wat is uitgegeven aan servicekosten en of dat bedrag overeenkomt met het voorschot dat u heeft betaald. Dit overzicht dient binnen zes maanden na afloop van het jaar verstrekt te worden. Heeft uw verhuurder minder uitgegeven, dan hoort u het teveel betaalde bedrag terug te krijgen. Is er meer uitgegeven dan wat gedekt wordt door de voorschotten, dan moet u dit bedrag aan de verhuurder vergoeden. Wanneer uw verhuurder dit overzicht niet verstrekt of hierop kosten opvoert die niet aan huurders doorgerekend kunnen worden, kan Huurteams u helpen de afrekening vast te laten stellen en het teveel aan voorschotten betaalde bedrag terug te krijgen.

Heb je geen seriekostenafrekening ontvangen of vermoedt u dat uw verhuurder onterecht kosten bij u in rekening brengt? Dien dan uw zaak in en Huurteams Nijmegen vraagt de servicekosten op bij uw verhuurder en controleert deze gratis voor u!