Bezwaar huurverhoging

Een huurverhoging mag in één keer per jaar (of twee keer per 24 maanden) plaatsvinden. De verhuurder doet daarvoor een voorstel waar onder andere: De oude en de nieuwe kale huurprijs worden gemeld; Het percentage van de verhoging wordt gemeld, én dat: Uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe kale huurprijs schriftelijk aan u kenbaar gemaakt is; Het percentage/bedrag van de verhoging het door de rijksoverheid gestelde percentage niet overschrijdt; De huurprijs ná de huurverhoging de maximaal redelijke huurprijs (puntensysteem) niet overstijgt; U geen all-inprijs betaalt. (zie ook all-inprijs) Kortom, een huurverhoging kan niet veelal niet eenzijdig of met weinig communicatie worden voltrokken. 

Denkt u dat de verhuurder onterecht een huurverhoging heeft opgelegd of een hoger percentage voorstelt dan wettelijk toegestaan? Dien dan uw zaak in dan kan Huurteams u helpen om bezwaar in te dienen tegen deze verhoging. Let op: Het is belangrijk dat u deze verhoging in de tussentijd niet betaalt! Wanneer u dat wel doet zal het opgevat worden als instemming met het voorstel van uw verhuurder en wordt uw bezwaar (mogelijk) niet gehonoreerd.

Begrippen op deze pagina

  • Kale Huurprijs: Is de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. (Exclusief servicekosten!)
  • (Huur)Liberalisatiegrens: Bepaalt of u een sociale-huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd door de rijksoverheid. Zie hier een overzicht.
  • Puntensysteem: Stelsel dat de kwaliteit van een huurwoning in punten weergeeft. Ieder onderdeel van een woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt een aantal punten. Bij elkaar opgeteld leveneren de punten een maximale huurprijs op. (synoniem voor woningwaarderingstelsel)
  • Servicekosten: Betreffen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten door de verhuurder. Hier mag dus géén wint op gemaakt worden door de verhuurder. Zie ook Servicekosten controleren.